Sibiřské gulagy

V září 2013 se skupina badatelů a dobrodruhů v jednom vydala na (zatím poslední) expedici na Sibiř, kde měli za cíl lokalizovat a především dokonale zmapovat několik gulagů - bývalých stalinských lágrů.

Jednalo se o jednu z mnoha cest, v rámci kterých bylo zmapováno celkem 17 táborů. Na poslední expedici, o které bude přednáška především, byly části některých táborů navíc nafoceny technologií panoramatických fotografií a zaměřeny geodetickými přístroji. Výsledkem pak je 3D model umožňující virtuální prohlídku gulagu a některých vězeňských budov. Dalším cílem cesty bylo pátrání po historických artefaktech z gulagů jako jsou osobní předměty věznů, pozůstatky písemností atd. 

Výsledky nejen poslední expedice si můžete prohlédnout na webu www.gulag.cz, který byl spuštěn letos v létě a na kterém mimo jiné najdete právě virtuální prohlídku lágru.